VIPER TECH SR-15 URX III CARBINE GBB
VIPER TECH SR-15 URX III CQB GBB
VIPER TECH SR-15 URX II CQB GBB
VIPER TECH M16A4 RAS 3-Round Burst FCG GBB
VIPER TECH M16/M16A2(M723) 3-Round Burst FCG GBB
VIPER TECH M16/M16A2(M723) Semi FCG GBB
Variable Stroke BCG, High FPS. | 兩用鋼槍機總成,高速版
VMAG彈匣底蓋頂塊
VIPER TECH VMAG Magazine
A2 瞻孔
Charging Handle Latch | 戰術拉柄鉤(雙邊)
Charging Handle Latch | 戰術拉柄鉤(單邊)