VIPER TECH M4 CQBR GBB
VIPER TECH M4 RIS GBB
VIPER TECH SR-16 URX III RAS GBB
VIPER TECH SR-16 URX II CQB +16 INCH GBB
VIPER TECH SR-15 URX III MOD1 GBB
VIPER TECH SR-16 URX III MOD1 GBB
Variable Stroke BCG, High FPS. | 兩用鋼槍機總成,高速版
VMAG彈匣底蓋頂塊
VIPER TECH VMAG Magazine
A2 瞻孔
Charging Handle Latch | 戰術拉柄鉤(雙邊)
Charging Handle Latch | 戰術拉柄鉤(單邊)