VIPER TECH SR-16 CQB URXII 11.5` GBB|SR-16 CQB URXII 11.5吋槍管 GBB
VIPER TECH XM177E1 GBB
VIPER TECH M4A1 RAS GBB
VIPER TECH M16A4 RAS GBB
VIPER TECH MK-18 MOD 0 GBB
VIPER TECH M16 / M16A1 GBB
Variable Stroke BCG, High FPS. | 兩用鋼槍機總成,高速版
VMAG彈匣底蓋頂塊
VIPER TECH VMAG Magazine
A2 瞻孔
Charging Handle Latch | 戰術拉柄鉤(雙邊)
Charging Handle Latch | 戰術拉柄鉤(單邊)