MK-16 9.3` GBB
MK-16 13.5` GBB
VIPER TECH M16/M16A2 20 Inch GBB
VIPER TECH MK-12 MOD 1 GBB (W/Crane Stock)
VIPER TECH MK-12 MOD 1 GBB
VIPER TECH M16/M16A1(M653) GBB
Variable Stroke BCG, High FPS. | 兩用鋼槍機總成,高速版
VMAG彈匣底蓋頂塊
VIPER TECH VMAG Magazine
A2 瞻孔
Charging Handle Latch | 戰術拉柄鉤(雙邊)
Charging Handle Latch | 戰術拉柄鉤(單邊)