M4 CQB AAC TYPE GBB | M4 CQB AAC版 GBB
M4 CQB Q TYPE GBB (Gray) | M4 CQB Q版 GBB(灰)
MK-18+URX 9 吋魚骨+護木片(短版黑色)+QDC火帽
VIPER TECH SR-15 URX II CQB +16 INCH GBB
VIPER TECH SR-15 URX III MOD0 GBB
VIPER TECH SR-15 URX II CARBINE GBB
Variable Stroke BCG, High FPS. | 兩用鋼槍機總成,高速版
VMAG彈匣底蓋頂塊
VIPER TECH VMAG Magazine
A2 瞻孔
Charging Handle Latch | 戰術拉柄鉤(雙邊)
Charging Handle Latch | 戰術拉柄鉤(單邊)